Poszukiwanie wody w Lublinie


 

Na budowę studni w Lublinie często decydują się osoby zamieszkujące tereny, które nie zostały podłączone do lokalnej kanalizacji i nie da się określić, kiedy będzie to zmienione. Odległość i koszt podłączenia wodociągu mogą okazać się zbyt duże, aby dla właściciela było to opłacalne, skoro zgodnie z przepisami wodociąg nie będzie już własnością budującego, a częścią kanalizacji przedsiębiorstwa wodociągowego. Warto wtedy zastanowić się nad budową własnego ujścia wody. Na ten krok decydują się także osoby podłączone do miejskiej kanalizacji, które jednak ze względu na zmniejszenie kosztów zużycia wody zwłaszcza w okresie letnim do podlewania roślin, wolą korzystać z własnej studni.

Metody poszukiwania wody

Lublin może zaoferować wiele usług i metod lokalizowania wody oraz robienia odwiertów, dostosowanych do potrzeb klientów i warunków geograficznych gospodarstwa. Spośród metod można wyróżnić:

  • Metoda elektrooporowa

Jest to bardzo dokładny sposób zlokalizowania źródła wody i określenia jej kategorii oraz właściwości. Wykorzystuje przewodzony przez dane skupisko skalne prąd elektryczny. Dzięki elektrodom prądowym i pomiarowym dokonuje się pomiaru odporności gruntu, a następnie dzięki przekrojom tomografii interpretuje wyniki i określa właściwości wody (woda lecznicza, mineralna i inne). Jest to obecnie najpopularniejsza, bo niezwykle dokładna, a jednocześnie szybka, metoda poszukiwania wody.

  • Metoda elektrosejsmiczna

Sondowanie gleby jest kolejną z popularniejszych metod szukania wody. Dzięki generowanym przez poruszającą się wodę sygnałom, wywoływanym przez wysyłaną falę sejsmiczną, przeprowadza się kilka nieinwazyjnych sondowań. Umieszczenie w ziemi specjalnej anteny podłączonej do komputera pozwala na odczytanie i zinterpretowanie wyników z dużą dokładnością, jednocześnie nie naruszając struktury gruntu. Umożliwia to dokładne zlokalizowanie miejsca odwiertu. Jest to doskonała metoda na poszukiwanie wody na niewielkich głębokościach, ponieważ sygnały sejsmiczne mogą pochodzić jedynie od źródeł wody, co daje najwyższą pewność i dokładne wyniki.

  • Metoda elektromagnetyczna

Jest to kolejna technika zalecana na małych głębokościach. Polega na badaniu pola elektromagnetycznego Ziemi w celu zlokalizowania źródła wody. Jest najodpowiedniejszym wyjściem w sytuacji nieobecności wód głębinowych. Wykorzystywana jest najczęściej przy budowie studni kopalnych.

Inne rozwiązania

Istnieje kilka innych technik, jak potencjałowe szukanie wody, wykorzystywane szczególnie na terenach spadzistych, czy próbne odwierty w przypadkach, gdy konieczne jest bardzo dokładne określenie miejsca występowania wody. Jednak bez względu na technikę, jeśli chodzi o poszukiwanie wody, nasza lubelska firma oferuje szeroką gamę metod, sprzętów i wyspecjalizowanych profesjonalistów zapewniających najwyższą jakość świadczonych usług.

Adres:

Senatorska 53h/2
35-317 Rzeszów

Sprawdź również: