Szukanie wody elektrodami i metodą elektrooporową

 


 

sejsmika
METODA TOMOGRAFII ELEKTROOPOROWEJ ERT
Najbardziej zaawansowana z metod elektrycznych

Do poszukiwania wody stosujemy najbardziej zaawansowaną z metod elektrycznych – metodę tomografii elektrooporowej ERT umożliwiającą szczegółowe odwzorowanie rozkładu oporności elektrycznej ośrodka. Fizycznie pomiar polega na uziemieniu wzdłuż odcinka pomiarowego, w równych odstępach, kilkudziesięciu lub kilkuset elektrod, i wykonaniu pomiarów dla wszystkich 4 elektrodowych kombinacji tych elektrod.

Dzięki temu uzyskujemy szczegółowe odwzorowanie zróżnicowania oporności elektrycznej ośrodka w przekroju wzdłuż linii pomiarowej a to z kolei przekłada się na rozpoznanie warstw geologicznych.

Różne grunty mają swoją charakterystyczną oporność dlatego na tej podstawie można wnioskować na temat miąższości warstwy wodonośnej oraz jej przebiegu i zróżnicowania litologicznego.

sejsmika

geoelektryka1georadar2

Badania prowadzimy dla warstw „płytkich” – czwartorzędowych oraz w głębokich warstwach starszego podłoża:

ZASTOSOWANIE

  • WARSTWY PŁYTKIE – CZWARTORZĘD – piaski, gliny, iły, pyły

 

warstwy plytkie

Podstawą zastosowania metody geofizycznej -elektrooporowej w poszukiwaniach warstw wodonośnych jest fakt, iż oporność elektryczna warstwy wodonośnej występującej w rejonie badań jest znacząco wyższa, niż oporność otaczających w podłożu warstw spoistych. Stąd wysoki gradient oporności występujący na granicy warstw jest podstawą do wyznaczenia stropu i spągu warstwy wodonośnej.

Na podstawie przebiegu granicy elektrooporowej pomiędzy warstwą wysokooporową a warstwami niskooporowymi można wnioskować na temat miąższości warstwy wodonośnej oraz jej przebiegu i zróżnicowania litologicznego.

  • WARSTWY STARSZE – poszukiwanie wody w podłożu skalnym

 

warstwy plytkie

Poszukiwanie wody w podłożu skalnym jest bardziej skomplikowane i wymaga dużej wiedzy, oraz dodatkowych informacji w postaci danych archiwalnych, map geologicznych i hydrogeologicznych. Do każdego tematu należy podejść indywidualnie w zależności od rodzaju skały w podłożu.

 

  • PROCEDURA

Zadzwoń do nas
omówienie problemu
ustalenie terminu

Projektowanie badań
sprawdzemnie map geologicznych, hydrogeologicznych oraz danych archiwalnych badanego rejonu
zaprojektowanie badań na podstawie zdjęć satelitarnych

Akwizycja danych
wykonanie badań terenowych (pomiar geofizyczny, prace geodezyjne)
wywiad terenowy (zebranie wszystkich przydatnych informacji z terenu)

Opracowanie danych
wstępne wyniki tuż po pomiarze pokazywane na laptopie
kompleksowe sprawozdanie z badań geofizycznych zostanie dostarczone do inwestora po około tygodniu czasu

 

 

Szukanie wody metodą elektrooporową jest bardzo skutecznym badaniem, które daje rzetelne wyniki do głębokości około 80 metrów. Z drugiej strony kopanie studni zapewnia niemałą oszczędność, co pozwala znacznie zredukować koszty prowadzenia działalności lub codziennego podlewania działki w okresie wiosenno-letnim.

Wiele osób spotyka się z sytuacją, w której po kupnie działki okazuje się, że ta nie posiada bezpośredniego dostępu do wodociągów. Z tego powodu można zdecydować się na własne ujęcie wody. Dlaczego jednak warto postawić na szukanie wody elektrodami? Przede wszystkim jest to metoda stosunkowo tania, ponieważ nie ma konieczności wykonywania poglądowych odwiertów, które przecież ingerują w działkę. Z tego powodu po naszym badaniu wystarczy jeden odwiert, by cieszyć się dobrą wodą na swoim terenie.

Szukanie wody metodą elektrooporową oferujemy na terenie całej Polski. Współpracujemy z różnymi instytucjami, gminami, spółkami wodociągowymi, a także osobami prywatnymi. W każdym przypadku oferujemy pełen profesjonalizm i możliwie jak najszybsze zrealizowanie usługi. Szukanie wody elektrodami w naszej firmie wiąże się też z gwarancją skuteczności, a więc jeżeli odwiert w zaproponowanym przez nas miejscu nie przyniesie oczekiwanych skutków, zwrócimy Ci pieniądze za naszą współpracę.

W przypadku zainteresowania badaniami lub w razie pytań odnośnie szukania wody metodą elektrooporowa lub elektrodami, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Chętnie odpowiemy na pytania i przygotujemy spersonalizowaną ofertę!

 

Adres:

Senatorska 53h/2
35-317 Rzeszów

Sprawdź również: