FLISZ KARPACKI

Otwór studzienny w warstwach nawodnionych

Usytuowanie otworu studziennego w warstwach o opornościach charakterystycznych dla warstw piaskowcowych – nawodnionych. Lokalizacja taka ma umożliwić wiercenie studni w warstwach, w których dominują piaskowce, a warstwą podścielającą są skały o przewadze łupka. Takie rozwiązanie zapewni największe prawdopodobieństwo nawiercenia poziomu wodonośnego.

realizacja 3

Wróć do realizacji

Adres:

Senatorska 53h/2
35-317 Rzeszów

Sprawdź również: