STREFY NAWODNIONE

Otwory studzienne dla celów przemysłowych

Badanie elektrooporowe miało na celu wskazanie miejsca posadowienia otworów studziennych dla celów przemysłowych w najlepszych możliwych warunkach hydrogeologicznych. Badany rejon znajdował się w strefie, gdzie warunki widne są bardzo dobre (dolina rzeczna). Łącznie wykonanych zostało 28 profili badawczych, na których wytypowano i wskazano miejsca otworów kontrolnych.
Miąższość warstwy wysokooporowej oraz największe oporności zaobserwowane na profilach badawczych są podstawą do wyznaczenia otworów kontrolnych, które zostały zaznaczone na przekrojach wraz ze współrzędnymi geograficznymi. Rejestrowane oporności mogą świadczyć o występowaniu w tych miejscach warstw o najgrubszej frakcji. W miejscach tych dopływy wód w warstwie wodonośnej powinny być największe. 

realizacja 1

Wróć do realizacji

Adres:

Senatorska 53h/2
35-317 Rzeszów

Sprawdź również: