POMIARY PRZY PRACACH WIERTNICZYCH

Pomiary w trakcie prowadzonych pracach wiertniczych

Pusty odwiert do 80 m został zlokalizowany pomiędzy warstwami wysokooporowymi, gdzie według badań geofizycznych wskazaliśmy miejsca do posadowienia studni.
Studnia została odwiercona w pierwszej lokalizacji – gdzie wartości oporności były największe. Studnia została posadowiona w utworach piaszczysto żwirowych o dużych wydajnościach.

realizacja 2

Wróć do realizacji

Adres:

Senatorska 53h/2
35-317 Rzeszów

Sprawdź również: